Çalışma Alanlarımız

 • Ticaret Hukuku,
 • Sözleşmeler Hukuku,
 • Borçlar Hukuku,
 • Aile Hukuku,
 • Ceza Hukuku,
 • Ekonomi Hukuku,
 • Sermaye Piyasası Hukuku,
 • Bankacılık ve Finans Hukuku,
 • İş Hukuku,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hukuku,
 • İletişim Hukuku,
 • Bilişim Hukuku,
 • Medenî Hukuk,
 • Tüketici Hukuku,
 • Gayrimenkul Hukuku,
 • İcra ve İflâs Hukuku,
 • Spor Hukuku,
 • İdare Hukuku,
 • Vergi Hukuku,
 • Yabancılar Hukuku,
 • Deniz Hukuku,
 • Ticaret ve Rekabet Hukuku
 • Akaryakıt Sektöründe dağıtım firmaları ile bayileri arasında rekabet hukukundan doğan kira, intifa, sebepsiz zenginleşme, kar mahrumiyeti davaları konularında faaliyet göstermektedir.